Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Munka - és tűzvédelem

Felejtse el az órákig mesélő, munkát feltartó kollégákat. Munka-és tűzvédelem BÍRSÁG GARANCIÁVAL, korrekt árakon, rejtett költségek nélkül, rugalmasan, munkáltatói érdeket szem előtt tartva, munka-és tűzvédelmi mérnök munkatársakkal.

Kérjen ajánlatot most! Bírsággarancia

Balesetvédelem, tűz és balesetvédelmi oktatás

Mit nevezünk balesetnek? Mi a munkabaleset?

Az olyan egyszeri, külső hatást, ami az emberi szervezetet éri, és ami a sérült szándékától függetlenül, aránylag rövid idő alatt, hirtelen következik be, és valamilyen testi, lelki egészségkárosodást, illetve sérülést okoz, balesetnek nevezzük.

Munkabalesetnek nevezzük azt a balesetet, amely az alkalmazottat a szervezett munkavégzés alatt, vagy azzal kapcsolatban éri, annak időpontjától és helyétől, illetve a sérült közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavállalóról, a munkaképességének megőrzéséről, valamint egészségéről a munka és balesetvédelem gondoskodik. A balesetvédelem munkaadói kötelezettség, ugyanakkor a munkavállalóval közös felelősség is, a munkavédelmi és a tűzvédelmi jogszabályok, határozatok betartása érdekében.

Munkabalesetnek tekinthető az a károsodás, amelynek során a sérült:

A tűz és balesetvédelmi oktatás jelentősége

Úgy a munkáltató, mint a munkavállaló közös érdeke, hogy megelőzze a bajt, hogy a dolgozó személy testi épsége ne károsodjon. Ennek érdekében, a biztonságos eszközök, szerszámok, gépek használata mellett, rendkívül fontos a balesetvédelem, illetve a tűz és balesetvédelmi oktatás megtartása, a foglalkozáson való részvétel.

Vannak dolgok, amelyeket nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni, hiszen a balesetvédelem „félvállról vétele”, komoly morális és anyagi megterhelést jelenthet a munkáltató számára, amennyiben a mulasztása miatt sérülés éri az alkalmazottat munkavégzés közben.

Mindannyian tudjuk, hogy a szabályok nem ismerése senkit nem mentesít a felelősség alól. A munkáltatónak biztosítania kell a tűz és balesetvédelmi oktatás előírás szerinti megtartását, míg a munkavállalónak kötelező módon részt kell vennie ezen a képzésen.

A munkavállalókat, annak érdekében, hogy a beosztásuknak, munkakörülményeiknek megfelelő szakmai, munkavédelmi előírásokat megismerjék, valamint a foglalkozásukból adódó megbetegedéseket, baleseteket elkerüljék, kötelező tűz és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni.

A tűzvédelmi oktatás keretén belül a résztvevők az alábbi ismereteket sajátítják el:

Az oktatást évente meg kell tartani a dolgozók részére, akik kötelező módon részt kell vegyenek, úgy az elméleti, mint a gyakorlati oktatáson. Ez utóbbin a tűzoltó készülék használatát, valamint az áramtalanítást tanulják meg a résztvevők.

Balesetvédelmi oktatást a foglalkoztatás idejétől, jellegétől, a munkakörülményektől, az alkalmazott technológiától függően akár több, eltérő alkalommal is meg lehet tartani. Az oktatást minden esetben, megfelelő szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező szakember végzi.

A munkavállalók a képzésen való részvételüket, illetve az ismereteket tartalmazó anyagok elsajátítását írásbeli nyilatkozattal igazolják.

A tűz és balesetvédelmi oktatás befejeztével jegyzőkönyv készül, amelyen az oktatás témája, ideje és jellege mellett szerepel az oktatáson résztvevők neve, beosztása, munkaköre és az aláírása is.

Összegzésként: a balesetvédelem, a tűz és balesetvédelmi oktatás, a munka- és balesetvédelemre vonatkozó törvények, jogszabályok betartása és betartatása egyaránt kötelező minden munkáltató és munkavállaló számára!

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot átalánydíjas szolgáltatásunkra, és hasonlítsa össze az árakat!

Bírsággarancia

Bírsággarancia

Hasznosnak találta a cikket?

Referenciák