Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Munka - és tűzvédelem

Felejtse el az órákig mesélő, munkát feltartó kollégákat. Munka-és tűzvédelem BÍRSÁG GARANCIÁVAL, korrekt árakon, rejtett költségek nélkül, rugalmasan, munkáltatói érdeket szem előtt tartva, munka-és tűzvédelmi mérnök munkatársakkal.

Kérjen ajánlatot most! Bírsággarancia

Tűzvédelmi tanfolyam

A törvény által előírt munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok ismerete, ezek működtetése és betartása elengedhetetlenül fontos egy cég biztonságos működéséhez. A tűzvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza és ezek ismeretét a tűzvédelmi tanfolyam keretén belül lehet elsajátítani. Ezen rendeletek alkalmazása és betartása egyaránt kötelező a munkáltatónak és a munkavállalónak is. A tűzvédelmi tanfolyamon a kötelező […]

További információk

Munkabaleset fogalma

Sajnos, bárkivel előfordulhat, hogy sérülést szenved el a munkahelyén, elég ehhez egyetlen rossz mozdulat vagy figyelmetlenség, és máris megtörtént a baj. A megfelelő igényérvényesítésért lényeges megállapítani, hogy munka baleset vagy üzemi baleset történt, ugyanis a kettő nem ugyanazt jelenti. Mit takar a munkabaleset fogalma? Hivatalos meghatározás szerint, az a baleset minősíthető munkabalesetnek, ami a munkavállalót […]

További információk

Munkabaleset, munkabaleset bejelentése, munkabaleset kivizsgálása

Az emberi szervezetet ért egyszeri külső hatást, amely hirtelen vagy rövid idő alatt következik be – a sérült akaratától függetlenül-, és ami sérülést, egészségkárosodást, mérgezést vagy halált okoz, balesetnek nevezzük. A törvény szerint munkabalesetnek tekinthető „az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a […]

További információk

Munka és tűzvédelem

A hatékony munka és tűzvédelem megvalósításával biztosítani lehet a munkavállalók számára a biztonságos és egészséges munkakörülményeket, ezek fejlesztését és fenntartását. Mi tartozik a munkavédelem fogalomkörébe? a baleseti ártalmak valamint a balesetek megelőzése a munkáltató és a munkavállalók eredményes együttműködése a balesetek megelőzésének tárgyi és személyi feltételeinek a biztosítása (ide tartozik ezek bővítése és ellenőrzése, illetve […]

További információk

Tűzveszélyességi osztályok

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapvetően megváltoztatja a tűzvédelem szabályrendszerét. Bár a tűzveszélyességi osztályok nem szűntek meg teljesen, lényeges átalakuláson mentek át. Az építmények, helyiségek tűzveszélyességi osztályba való sorolása megszűnt, azonban az anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolása megmaradt, viszont lényeges módosításon ment keresztül. Az eddigi öt kategória helyett csupán három alkalmazható. Tűzveszélyességi osztályok: Robbanásveszélyes osztály (az […]

További információk

Munkavédelmi tanfolyam

A munkavédelem a biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítását jelenti, aminek az ellenőrzését és szervezeti felépítését jogszabály szabályozza, ugyanakkor a munkavédelem határozza meg a balesetek, foglalkozási ártalmak és megbetegedések megelőzésének módszereit is. A munkavállalók választják meg a munkavédelmi képviselőt, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az alkalmazottak jogait és érdekeit a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatban. A […]

További információk

Tűzvédelmi technikus

A Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott előírások ismerete és betartása minden munkáltató és dolgozó személy kötelessége, hiszen ezen jogszabályok betartása életeket menthet meg. Rendkívül fontos, hogy a tűzvédelmi szabályok betartása mellett, biztosítva legyenek a megfelelő feltételek a tevékenységi területekkel összefüggő veszélyhelyzetek és balesetek megelőzéséhez. A tűzvédelmi jogszabályok betartása érdekében a megfelelő szakember foglalkoztatása szükséges. A tűzvédelmi technikus […]

További információk

Tűzvédelmi szolgáltatás

Egy cég, intézmény vagy vállalat biztonságos működésének egyik alapfeltétele, a jogszabályokban foglalt munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok ismerete, ezek megfelelő módon való működtetése és betartása. Lényeges, hogy biztosítva legyen a tűzvédelmi szolgáltatás, ami a tűzvédelmi eszközök, beépített rendszerek és berendezések teljes körű karbantartását (is) jelenti. A biztonságos működés érdekében fontos, hogy a munkáltató megbízható szakembereket foglalkoztasson, […]

További információk

Tűzvédelmi képzés

Nem létezik olyan vállalat, amely valamilyen formában ne kerülne kapcsolatba valamilyen robbanás- vagy tűzveszélyes, éghető anyaggal. Nem beszélve arról, hogy mindenhol dolgoznak dohányzó munkavállalók is, akik csak az erre kijelölt helyeken gyújthatnak rá. Bármilyen vállalkozásról is legyen szó, a tűzveszély minden helyzetben fennállhat, ezért nagyon lényeges, hogy a munkavállalók komolyan vegyék és betartsák, a szakemberek […]

További információk

Tűzoltó készülék ellenőrzése

Egy létesítmény tűzvédelmének igen fontos alapja a tűzoltó készülék, amit mindig készenlétben, bevethető állapotban kell tartani, ha a helyzet úgy kívánja. Ezért van szükség a tűzoltó készülékek ellenőrzésére, a törvény által meghatározott időszakokban. Az OTSZ előírása szerint még a legkisebb bolt esetében is kötelező készenlétben tartani minimum egy darab tűzoltó készüléket. A tárolt anyag milyensége, […]

További információk

Munkavédelmi szakember

A munkavédelem egy nagyon összetett feladatkör, amelynek társadalmi, műszaki és gazdasági jellegzetességei vannak, és alapvető eleme a szabályok jelenléte, tisztelete, valamint ezek betartása és betartatása úgy az elméletben, mint a gyakorlatban. A munkavédelmi szakember munkakörébe tartozik az előírások kidolgozása, fejlesztése és betartatása, annál a munkahelynél, amelynek a munkavédelméért ő a felelős. Egyértelmű tehát, hogy a […]

További információk

Munkabiztonság

A biztonság a nem kívánt események megtörténésének az elkerülését jelenti, vagyis azt, hogy biztonságban, veszélyektől, sérülésektől mentes állapotban vagyunk. A munkavédelem azzal foglalkozik, hogy a munkavállalóknak meg legyen a lehetőségük, egészségük veszélyeztetése nélkül dolgozni, ugyanakkor, amikor munkabiztonságról beszélünk, akkor a balesetek megelőzéséről van szó, nem pedig azok átvészeléséről. A munkavédelem két fő területe: munkabiztonság (az […]

További információk

Munkavédelmi képzés

Ahhoz, hogy a munkavállaló a foglalkoztatása teljes időtartama alatt rendelkezzen a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati tudnivalóival, a munkáltatónak kötelessége időközönként munkavédelmi oktatást tartania vagy tartatnia. A munkavédelmi képzést tarthatja a munkáltató, vagy egy belső megbízott, amelyen a munkavállalók megismerik a munkavédelmi jogszabályokat, valamint a munkavédelemmel kapcsolatos egyéb tudnivalókat. A munkáltatónak kötelessége megbizonyosodnia arról, hogy […]

További információk

Munkavédelmi technikus

Ahhoz, hogy ellenőrzéskor mindent szabályszerűnek találjanak a hatósági szervek, és hogy egy vállalkozás megfeleljen a munkavédelmi törvényekben foglaltaknak, lényeges, hogy képzett, a jogszabályokban jártas szakember álljon a háttérben. Magyarán, a munkavállalónak alkalmaznia kell egy hozzáértő személyt, hiszen napjainkban alap kritérium a dolgozók testi épségének és egészségének a védelme. A munkavédelmi technikus tanfolyam elvégzése szignifikáns előnyt […]

További információk

Emelőgép Biztonsági Szabályzat

A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet első fejezete az Emelőgép Biztonsági Szabályzatát tartalmazza, illetve 11 pontban foglalja össze és tárgyalja részletesen az ide vonatkozó tudnivalókat. Meghatározás szerint azt a szakaszos üzemű gépi vagy emberi erő meghajtású berendezést vagy szerkezetet, ami közvetlenül, esetleg segédeszköz segítségével képes terhet emelni vagy süllyeszteni, valamint azt a kiindulási helyzetéből az érkezési […]

További információk

Munkavédelmi technikus

Ma már minden munkahelyen alapkövetelménynek számít a munkavállalók egészségének és testi épségének a védelme, aminek a megvalósítása profi szakembereket igényel. A munkáltatók, a vállalkozások, intézmények, cégek vezetői belátják, hogy képzett szakemberekre van szükségük ahhoz, hogy a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat érvényesíteni tudják és ellenőrzéskor mindent rendben találjanak a hatósági szervek. A munkavédelmi technikus, körültekintő és hozzáértő […]

További információk

Munkaruha szabályzat

A Munka Törvénykönyve értelmében „Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.”, ugyanakkor egyéb, a szükséges tanúsítással rendelkező, egyéni védőeszközöket juttathat a munkavállalók számára. A munkaruha szabályzat szerint egyéni védőeszközt használatba adni illetve venni, csak akkor szabad, ha az rendelkezik a megfelelő típusbizonyítvánnyal és megfelelőségi nyilatkozattal. […]

További információk

Munkavédelmi előírások

A szervezett kereteken belüli munkavégzéshez kapcsolódó biztonsági és egészségügyi követelmények összességét munkavédelemnek nevezzük, amit munkavédelmi előírások, törvények, rendeletek és szervezeti intézkedések támogatnak. A munkavédelmi előírások betartásával megvalósítható a munkavédelem célja, vagyis a szervezetten munkát végző emberek egészségének és munkavégző képességének a megóvása, valamint a munkakörülmények humanizálása. Amennyiben egy vállalat, intézmény legalább egy munkavállalót foglalkoztat, ott […]

További információk

Munkavállaló kártérítési felelőssége

A munkáltató és a munkavállaló között munkaszerződéssel létrejött jogviszonyban mindkét felet jogok illetik és kötelezettségek terhelik. Ezek között van a munkavállaló kártérítési felelőssége is. A munkavállalói kártérítési felelősség két alapesete: amikor a munkavállaló úgy okoz kárt, hogy megrongálja a munkáltató tulajdonát (tönkretesz egy munkaeszközt vagy összetöri a céges gépkocsit) amikor valami eltűnik, megsemmisül, elvész (ha […]

További információk

A magasban végzett munka előírásai

A halálos kimenetelű munkahelyi balesetek egyik fő oka a magasból történő lezuhanás. A magasban végzett munka biztonságossá tétele minden munkáltató fontos feladata, hiszen ezek a balesetek negatív hatással lehetnek nemcsak az érintett munka ágazatok közmegítélésére, hanem az alkalmazottak megtartására és az új munkaerő toborzására is. A zuhanások mozgásképtelenséget, részleges rokkantságot okozhatnak, illetve halálos kimenetelűek is […]

További információk

A munkavédelem fogalma

A munkavédelem lényege, hogy egy egységes szervezeti egységet alkosson, amely felöleli a szervezetek tevékenységét, az ellenőrzését. Amennyiben ez megvalósul, akkor beszélhetünk hatékony munkavédelemről. Egyszerűen meghatározva: a munkavédelem fogalma az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítását, ezek fenntartását és fejlesztését jelenti. Ugyanakkor a munkavédelem fogalomkörébe tartoznak a munkáltatók és munkavállalók hatékony együttműködése, a baleseti ártalmak és balesetek […]

További információk

Munkavédelmi szolgáltatás

  A munkavédelem meghatározza a foglalkozási ártalmak, a munkabalesetek és a megbetegedések megelőzésének módszereit. Ellenőrzését és szervezeti felépítését törvény szabályozza. Nagyon sok esetben a cégvezetők, munkáltatók nincsenek tisztában azzal, hogy milyen intézkedéseket kell tenniük, milyen iratokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a törvényi előírásoknak, az aktuális jogszabályoknak megfeleljenek, ezáltal elkerülve az esetleges bírságokat. Ebben az esetben […]

További információk

Munkavédelmi előadó

  Ma már minden munkahelyen alapkövetelmény az ott dolgozók testi épségének és egészségének a védelme, ami profi szakembereket igényel. A munkavédelmi előadó alkalmazása elősegíti a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek megelőzését, valamint segítségével optimalizálható a munkavédelemre fordított költség is. Ugyanakkor segíti a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek kivitelezésében, hozzájárulva ezzel a szabályszegések és mulasztások kedvezőtlen […]

További információk

Tűzvédelmi előírások

  A jogi személyek, illetve a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek is kötelező módon be kell tartaniuk a tűzvédelmi előírásokat, amelyeket szabvány, jogszabály vagy hatósági határozat ír elő. Melyek ezek a tűzvédelmi előírások? Minden helyen biztosítani kell a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét A tűzoltóság számára lehetővé kell tenni a tűzoltási gyakorlatok kivitelezését A tűzvédelmi eszközöket, felszereléseket, berendezéseket […]

További információk

Balesetvédelem, tűz és balesetvédelmi oktatás

Mit nevezünk balesetnek? Mi a munkabaleset? Az olyan egyszeri, külső hatást, ami az emberi szervezetet éri, és ami a sérült szándékától függetlenül, aránylag rövid idő alatt, hirtelen következik be, és valamilyen testi, lelki egészségkárosodást, illetve sérülést okoz, balesetnek nevezzük. Munkabalesetnek nevezzük azt a balesetet, amely az alkalmazottat a szervezett munkavégzés alatt, vagy azzal kapcsolatban éri, […]

További információk

Munkavédelmi jogszabályok, munkavédelmi szabályok

A munkavédelmi jogszabályok a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi követelményeket foglalják magukba. A munkavédelem általános előírásait törvény szabályozza, és csak a szervezett munkavégzést végzőkre vonatkozik. A munkavédelmi jogszabályok betartása és betartatása egyaránt kötelező minden munkáltató és munkavállaló számára. A szabályok be nem tartása fegyelmi, anyagi és büntetőjogi felelősségre vonással jár. Ezen jogszabályok, a törvény […]

További információk

Munkavédelem célja

  Minden dolgozó személy természetes igénye hogy egészséges, jó munkakörülmények között, biztonságosan végezhesse teendőit, feladatait. Hiszen a közeg, a megfelelő munkavédelem, a munkafeltételek, amiben dolgozik, kihatnak az eredményesség mellett a munkavállaló életfeltételeire, egészségére is. A szervezett munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírások összességét, amelyeket szervezési, törvénykezési és intézményi szabályok támogatnak, munkavédelemnek nevezzük. Mi a munkavédelem […]

További információk

Irodai munkahelyek munkavédelmi követelményei

A törvény értelmében a munkáltatónak kötelessége gondoskodni arról, hogy az irányítása alá tartozó összes területen, a munkahelyek kialakítása és működtetése megfeleljen a munkavédelemre vonatkozó jogszabályoknak. Az irodai munkahelyek munkavédelmi követelményei, valamint ezek betartása éppoly fontos, mint bármelyik más munkahely jogszabályai. Az irodai munkahelyek szellemi munkavégzésre, számítógépes munkák, illetve adminisztrációs, irodai tevékenységek elvégzésére kialakított helyiségek. Ezen […]

További információk

A munkavédelem területei

A munkafeltételek, a munkakörnyezet kihat a munkavállaló egészségére, életvitelére és nem utolsósorban a teljesítményére is. Egy jó vezető tudatában van ezeknek a tényezőknek, és azon van, hogy egészséges, biztonságos körülményeket biztosítson a munkavállaló számára egy kultúrált, higiénikus környezetben. A teljesítmény fokozása, a munkabalesetekkel összefüggő megbetegedések megelőzése, csak biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosításával érhető el. Amikor […]

További információk

Üzemi baleset

Amennyiben egy foglalkozási megbetegedés, vagy baleset a munkavégzéssel kapcsolatban következett be, üzemi balesetről beszélhetünk. Ebben az esetben a munkavállaló jogosulttá válik az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira, mint például gyógyszer vásárlása kedvezményesen, baleseti táppénz igénylése, útiköltség megtérítése stb. Mi tekinthető üzemi balesetnek társadalombiztosítási szempontból? ha a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben éri munkabaleset ha munkába […]

További információk

Munkavédelmi oktatási napló

Az aktuális jogszabály értelmében minden alkalmazottat munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. A munkavédelmi oktatás alkalmával a munkavállalók elsajátítják a munkakörükhöz szükséges munkavédelmi ismereteket, ezáltal felkészültek lesznek a biztonságos munkavégzésre, a foglalkozási megbetegedések, illetve munkabalesetek megelőzésére. Az oktatás célja a foglalkoztatottak egészségének a védelme valamint a munkaképesség megőrzése munkavégzés közben. A munkáltatónak kötelessége dokumentálni az […]

További információk

Tűzvédelmi főelőadó

A hatályban lévő Belügyminisztériumi rendelet értelmében, kötelező tűzvédelmi szakembert alkalmazniuk többek között az óvodáknak, iskoláknak, szállodáknak, idősotthonoknak, irodaházaknak, de még a mezőgazdasági tevékenységet folytató cégeknek is, ahol, több mint 100 főt foglalkoztatnak. Ennek a törvénynek is köszönhető, hogy napjaink egyik legkeresettebb szakképesítése a tűzvédelmi előadó és a tűzvédelmi főelőadó. Nézzük meg röviden ez utóbbi főbb […]

További információk

A munkavédelmi képviselő feladata

A legújabb szabályozás szerint azoknál a vállalatoknál, ahol az alkalmazottak száma eléri vagy meghaladja a 20 főt, a munkáltatónak kötelező módon munkavédelmi képviselőt kell foglalkoztatnia.  Továbbá, ugyancsak a munkáltató kötelessége a választás feltételeinek biztosítása és ennek lebonyolítása a munkatársak számára, a képviselő megválasztására, kijelölésére. Nézzük meg mit takar ez a munkakör és mi a munkavédelmi […]

További információk

Tűzoltó készülék hitelesítés

A tűzvédelem lényegében egy gyűjtőfogalom, ami kiterjed a tűzesetek megelőzésére, a tűzeseti feladatok ellátására, a tűzvizsgálatra, illetve biztosítja ezek feltételeit is. Rövidebben és egyszerűen megfogalmazva: a tűzvédelem a tűz elleni védekezést jelenti. A Tűzvédelmi Szabályzat ismerete, ismertetése, ennek alkalmazása és betartása minden munkáltató, intézményvezető igen fontos feladata. A tűzvédelem, illetve egy létesítmény tűzvédelmének egyik alapja […]

További információk

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Első hallásra lehet, sok munkáltatónak idegenül hangzik ez a kifejezés, azonban egy vállalat biztonságos működéséhez elengedhetetlenül szükséges a munkavédelmi és a tűzvédelmi szabályok ismerete, alkalmazása, betartása. Ehhez a „témakörhöz” tartozik a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat is. Mit is értünk ez alatt a megnevezés alatt? A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat egy adott létesítmény villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatát jelenti, amelynek […]

További információk

Ki tarthat munkavédelmi oktatást?

Gyakran felmerülő kérdés a munkáltatók részéről, hogy kivel végeztethetik el a munkavédelmi képzést, magyarán: ki tarthat munkavédelmi oktatást? Bár a munkavédelmi képzés nem szaktevékenység, ennek ellenére csak olyan személy végezheti, aki ismeri azt a munkahelyet és munkakört, ahol a foglalkoztatott a munkáját végezni fogja, valamint az általános munkavédelmi tudnivalókon túl ismeri a tevékenységek során használt […]

További információk

Tűzvédelmi előadó

Napjainkban elengedhetetlenül fontos, hogy egy munkáltató vagy vállalati vezető, körültekintően gondoskodjon az érvényben levő jogszabályokban előírt tűzvédelmi előírások megtartásáról, illetve a tevékenységi területtel összefüggő veszély- és balesethelyzetek megelőzésének és kivédésének feltételeiről. Ennek érdekében lényeges az együttműködés olyan munka- és tűzvédelmi szolgáltató partnerrel, aki megbízható, valamint megfelelő szaktudással és szakmai referenciákkal, rendelkezik. Kérjen ajánlatot átalánydíjas szolgáltatásunkra, és hasonlítsa […]

További információk

Munkavédelmi felelős

Bármilyen munkahelyről is legyen szó, a munkáltató kötelessége, hogy biztosítsa a biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit. Mivel az utóbbi időben jelentős mértékben megnőtt a munkahelyi balesetek száma, ma már a kisebb cégek esetében is kötelező a munkavédelmi felelős kinevezése. Hazánkban a gépiparban regisztrálták a legtöbb munkahelyi balesetet, amit a feldolgozóipar, a szállítás, posta, távközlés, a mezőgazdaság […]

További információk
Referenciák