Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Munkabaleset, munkabaleset bejelentése, munkabaleset kivizsgálása

Az emberi szervezetet ért egyszeri külső hatást, amely hirtelen vagy rövid idő alatt következik be – a sérült akaratától függetlenül-, és ami sérülést, egészségkárosodást, mérgezést vagy halált okoz, balesetnek nevezzük.

A törvény szerint munkabalesetnek tekinthető „az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül”.

Ugyanakkor, nem tekinthető munkabalesetnek az az eset, amikor a sérültet menet közben éri a baleset (a munkahelyéről a szállására, vagy a szállásáról a munkahelyre menet). Ez alól kivételt képez, ha a munkáltató magántulajdonú vagy bérelt gépjárművével történt a baleset.

Munkabaleset esetén a teendők a baleset mértékétől és súlyosságától függenek. Ha a sérültnek elsősegélyre van szüksége, akkor ez az első számú teendő. A munkáltatónak kötelessége biztosítani az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit:

 • az alkalmazottak számával arányos mennyiségű elsősegélynyújtó felszereléseket
 • ezek elhelyezését könnyen megközelíthető helyeken
 • a munkavállalók közül ki kell képeztetni valakit az elsősegélynyújtásra

A munkabaleset bejelentése

A baleset súlyosságától függetlenül a munkáltatónak a legrövidebb időn belül tudomást kell szereznie a balesetről. Továbbá, a munkáltató súlyos munkabaleset esetén, köteles a baleset helyszín szerinti illetékes felügyeletnek azonnal jelentést tennie a történtekről, a rendelkezésére álló adatok megosztásával.

Amennyiben a munkabaleset szükségessé teszi az orvosi beavatkozást, akkor azonnal kell hívni a mentőszolgálatot. A munkabaleset bejelentése során közölni kell a következő tudnivalókat:

 • a balesetet szenvedett személy adatait
 • hányan sérültek meg
 • hol történt a baleset
 • milyen jellegű a sérülés
 • történt-e elsősegélynyújtás és mi módon
 • a bejelentő neve

A munkabalesetek kivizsgálása

Amennyiben munkaképtelenséggel járó munkabaleset történt, akkor a legrövidebb időn belül el kell végezni a munkabaleset kivizsgálását, amit kötelező módon rögzíteni kell a munkabaleseti jegyzőkönyvben. Természetesen, azon balesetek körülményeit is ki kell vizsgálni, amelyek során nem következett be munkaképtelenség, és ezen vizsgálatok eredményét is nyilvántartásba kell venni.

A munkabaleset kivizsgálásának szempontjai

 1. Tényfeltárás

Az esemény időbeni és térbeli környezetében, a veszélyes cselekedetek és körülmények feltárása, illetve azoknak a tényezőknek a tisztázása, amelyek szerepet játszhattak a sérülést eredményező folyamat beindulásában.

 1. Helyszíni szemle

Elvégzése kötelező a munkabaleset kivizsgálása során. Az eredményeket rögzíteni kell jegyzőkönyvben, ezen kívül szükség szerint fényképen, rajzon vagy videón.

 1. Adatszerzés

Minden személyt, aki valamilyen információval rendelkezik a balesetről, meg kell hallgatni.

Ezek a személyek lehetnek:

 • maga a sérült
 • aki a balesetet okozta (amennyiben személy vagy személyi mulasztás okozta a sérülést)
 • a balesetet szenvedett személy közvetlen munkatársa
 • más szemtanúk
 • a sérült vezetője

A munkabaleset kivizsgálása nagy alapossággal kell történjen, és a vizsgálat eredményeit részletességgel kell rögzíteni, mivel az elkészült dokumentumok segítenek a munkabaleset okainak a megállapításban, valamint a megállapított és feltárt körülmények alátámasztásában, illetve esetleges vita esetén a tényállás tisztázásában.

A munkabaleset bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása, annak a munkáltatónak a feladata, akinél a sérült a baleset időpontjában, szervezett munkavégzés keretében volt alkalmazásban.

 

Ajánlatkérés

A piacon egyedi módon, mi bírsággaranciát is vállalunk.  A bírsággaranciáról szóló igazolásunkat itt tekintheti meg:

Bírsággarancia

Referenciák

Építőipar - kivitelezés

Gyártás

Kereskedelem

További partnereink

x SZÉCHENYI 2020