Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Munkavédelem célja

 

Minden dolgozó személy természetes igénye hogy egészséges, jó munkakörülmények között, biztonságosan végezhesse teendőit, feladatait. Hiszen a közeg, a megfelelő munkavédelem, a munkafeltételek, amiben dolgozik, kihatnak az eredményesség mellett a munkavállaló életfeltételeire, egészségére is.

A szervezett munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírások összességét, amelyeket szervezési, törvénykezési és intézményi szabályok támogatnak, munkavédelemnek nevezzük.

Mi a munkavédelem célja?

Röviden fogalmazva: a munkavédelem célja a szervezetten munkát végzők egészségének, testi épségének, a munkavégző képességének a védelme, amit egy biztonságos, kultúrált munkakörülmény biztosít számukra.

A személyi és tárgyi feltételeket –függetlenül a munkavégzés tulajdoni vagy szervezeti formáitól- oly módon kell megteremteni, hogy segítségükkel megelőzhetőek legyenek a foglalkozással összefüggő megbetegedések és a munkabalesetek. Lényeges, hogy ezek a feltételek legyenek összhangban egymással.

A munka hatékonyságát, a munkakedvet, a munkavállalók személyes hozzáállását nagyban befolyásolják a teremtett munkakörülmények, a szociális ellátottság, a biztonság.

A munkavédelem személyi feltételei a megfelelő szakképzettség, a pszichológiai, testi felkészültség, a foglalkozásban való tájékozottság, a munkavédelmi és biztonsági előírások, szabályok ismerete és ezek tudatos gyakorlati alkalmazása.

A tárgyi összetevők olyan munkamódszerek, munkaszervezeti formák, biztonsági eszközök kialakítása, alkalmazása, technológiák bevezetése, amelyek a baleseti veszélyt a legkisebb mértékre korlátozzák. Ez megvalósítható szakmai képzések által, valamint megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy alkalmazásával.

A munkavédelem személyi feltételei balesetelhárítási alapképzéssel, illetve a rendszeresen ismétlődő képzések által valósíthatók meg.

Igazi eredmény, erős elkötelezettség mellett érhető el, ami egyformán érinti a munkáltatót és a munkavállalót egyaránt!

A munkavédelem célja továbbá a gépek, berendezések, eszközök biztonságossá tétele, valamint ezek megfelelő kezelésének ismerete, a munkavédelmi szabályok betartása által.

A munkavédelmi jogszabályok, rendeletek, határozatok, törvények, jogi meghatározásokat, követelményeket tartalmaznak. Ezen szabályok fontosságát tudatosítani kell a munkavállalókban, valamint meg kell ismertetni őket ezekkel. A tájékoztatás történhet a munkahelyen, vagy továbbképzés alkalmával, a cél a munkavédelmi információ átadása és az alkalmazás fontosságáról való meggyőzés.

Az alkalmazottak folyamatos felvilágosítása, valamint a szervezeti és tárgyi feltételek tökéletesítése nagymértékben hozzájárulnak a biztonságos munkavégzéshez.

Összefoglalva: a munkavédelem célja minden esetben a balesetek, egészségi károsodások elkerülése, megelőzése, amit a korszerű munkakörülmények kialakítása mellett, a munkavédelem alapvető szabályainak az ismerete segít. Hiszen a megbetegedések, a balesetek egyáltalán nem a munka velejárói! Odafigyeléssel, ismerettel, jó műszaki állapotban levő eszközök használatával biztonságossá tehető minden munkahely.

 

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot átalánydíjas szolgáltatásunkra, és hasonlítsa össze az árakat!

Bírsággarancia

Bírsággarancia

Referenciák

Építőipar - kivitelezés

Gyártás

Kereskedelem

További partnereink

x SZÉCHENYI 2020