Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Munkavédelem

Úgy gondolja, hogy a munkavédelmi bírságtól kell félnie?

Sok munkáltatóval találkoztunk, akiknek egyik legnagyobb félelmük, hogy a Munkavédelmi Hatóság megbírságolja őket. Hosszú éves munkavédelmi tapasztalatom birtokában kijelenthetem, hogy nem  a munkavédelemi bírság a legnagyobb kockázat.

A munkavédelmi bírságot – néhány kirívó kivételtől eltekintve – a cégek képesek megfizetni.

Az igazi kockázat a MUNKABALESET!

Ajánlatkérés

Ha a munkáltató nem alkalmaz megfelelő szaktudással, szakmai referenciákkal rendelkező szolgáltatót, nem tart fent egy elfogadható munkavédelmi színvonalat, akkor szinte biztos, hogy a munkabalesettel kapcsolatos összes orvosi és járulékos költséget a munkáltatóra fogják terhelni, továbbá munkavédelmi bírságot is kiszabnak. Ezeknek a tételeknek az összessége többszöröse a normál munkavédelmi bírságnak.

Egy súlyos vagy halálos munkabaleset még egy viszonylag tőkeerős vállalkozást is tönkretehet, nem beszélve arról a lelki teherről, mellyel a bírósági eljárás során kell a munkáltató képviselőinek szembesülniük, és a büntetőjogi felelősséget vállalniuk.

Éppen ezért minden vállalkozásnak még a kezdetek kezdetén tudatosítania kell a munkavédelem feladatát, célját valamint ennek kiemelt fontosságát.

A munkavédelem fogalmi körébe tartoznak mindazok az intézkedések, előírások, szabályozások, amelyek rendeltetése a munkavállaló testi épségét, egészséget megóvni.

Ezek a következők:

 • az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása, fenntartása, fejlesztése
 • a baleseti ártalmak és balesetek megelőzése
 • a munkáltatók és az alkalmazottak együttműködése
 • a balesetek megelőzésének tárgyi és személyi feltételeinek a megteremtése, ezek bővítése, ellenőrzése és bírságolása

A munkavédelem szervezeti ellenőrzését és felépítését jogszabály rendeli el, ugyanakkor a munkavédelem meghatározza a foglalkozási ártalmak, balesetek, megbetegedések prevenciójának a módszereit is.

Abban az esetben lehet eredményes a munkavédelem, ha felöleli a szervezetek összes tevékenységét és az ellenőrzést, valamint, ha egységes szervezeti struktúrát alkot.

A munkavédelem célja

A munkavédelem célja a szervezetten munkát végző személyek munkavégző képességének és testi épségének a védelme, egy biztonságos munkakörülmény biztosítása által.

Munkavédelem szempontjából egyformán fontosak a tárgyi és személyi feltételek. A tárgyi összetevők azok a munkaszervezeti formák, technológiák, munkamódszerek, vagy biztonsági eszközök kialakítása és alkalmazása, amelyek segítségével a lehető legkisebb mértékre lehet csökkenteni a balesetveszélyt. A tárgyi feltételeket jogi, közgazdasági, műszaki, valamint egészségügyi intézkedések, rendeletek alapján gyakorolják, és a részletes egészségvédő rendszabályok által érvényesülnek.

Továbbá, a tárgyi összetevők (munkamódszerek, biztonsági eszközök kialakítása, munkaszervezeti formák, új technológiák) bevezetésével a balesetveszélyt a legkisebb mértékre lehet korlátozni. Megfelelően szakképzett személy alkalmazásával, vagy különböző szakmai képzések által mindez megvalósítható.

A munkavédelem célja emellett, a megfelelő munkakörülmények, a biztonságos munkavégzés megteremtése, amelyek nagymértékben befolyásolják a munka hatékonyságát, a személyes hozzáállást és nem utolsósorban a munkakedvet.

Hasonlóképpen fontos a személyi feltételek biztosítása is, amely a rendszeres, szervezett illetve önképzés által valósítható meg, és ami a megfelelő szakképzettséget, a testi- és pszichológia felkészültséget, a biztonsági előírások ismeretét, a foglalkozásban való jártasságot foglalja magába. Ennek a kivitelezésében kiemelkedő szerepet kapnak a képzések, oktatások, a különböző nevelő jellegű intézkedések. A rendszeresen ismétlődő képzések és a balesetelhárítási alapképzéssel megvalósíthatók a munkavédelem személyi feltételei.

Természetesen, valódi eredmény csak elkötelezettség mellett érhető el, ami egyaránt érinti a munkáltatót és a munkavállalót.

Nagyon fontos, hogy a tárgyi és a személyi feltételek összhangban legyenek egymással, valamint, hogy segítségükkel megelőzhetőek legyenek a munkabalesetek és a szakmával összefüggő megbetegedések.

Ugyanakkor, a munkavédelem célja a berendezések, gépek, egyéb munkaeszközök biztonságossá tétele, valamint ezek megfelelő és megbízható kezelése, a munkavédelmi szabályok elsajátítása és betartása által.

A munkavédelem feladata

A munkavédelem feladata továbbá az alkalmazottakkal nem csak megismertetni, hanem tudatosítani bennük a munkavédelem fontosságát, a munkavédelmi jogszabályok, törvények, határozatok, jogi követelmények, meghatározások jelentőségét és betartását.

Az ismertetés (képzés) elvégezhető a munkahelyen, de történhet továbbképzés alkalmával is. A cél minden esetben a munkavédelmi tudnivalók átadása és megértetése, valamint a tudatosítása a munkavállalókban, hogy mennyire fontos ezeknek az elsajátítása és az alkalmazása.

Ez a két dolog, vagyis a tárgyi és személyi feltételek alkalmazása, valamint az alkalmazottak folyamatos felvilágosítása, jelentős mértékben hozzájárulnak a biztonságos munka körülmények megteremtéséhez, a megbízható munkavégzéshez.

Lényegében a munkavédelem célja az egészségügyi károsodások, a balesetek megelőzése, elkerülése, amelyben nagy segítség lehet a biztonságos munkakörülmények kialakítása mellett, a munkavédelem meghatározó szabályainak az ismerete. Megfelelő műszaki állapotban levő munkaeszközök használatával, szakmai ismeretekkel illetve odafigyeléssel biztonságossá tehetőek a munkahelyek, ugyanis a munkahelyi balesetek, megbetegedések nem a munkavégzés velejárói!

A munkavédelem feladata továbbá a változások folyamatos követése, valamint az ezekről való tájékoztatás, a szabályzások betartásának a követése, valamint ezek számon kérése az érintett szervezetektől, személyektől. Ez egyaránt érinti a gazdálkodó szervezeteket, intézményeket valamint a munkavállalókat is.

Ma már a legtöbb munkáltató, intézmény-vezető előtt egyértelmű a munkavédelem fontossága, éppen ezért a követelmények megvalósítása érdekében a szervezetek vezetősége komoly figyelmet fordít a biztonságos munkavégzés, a jogszabályok által előírt munkavédelem feltételeinek a megteremtésére, valamint a vállalkozás saját munkavédelmi rendszerének a kiépítésére, a munkavédelmi beruházásokra.

Mit kell tennie egy lelkiismeretes munkáltatónak, vagyis hogyan dolgozik a munkavédelmi szakmérnök! 

A legfontosabb feladat, hogy megtalálja azt a munka-és tűzvédelmi szolgáltató partnert, akikkel hosszú távon együttműködve kialakítható, és fenntartható egy elfogadható munkavédelmi színvonal.

Sajnos a mai munkavédelmi szakember képzésben óriási szakadék tátong. Miden műszaki alapismeret nélkül, egy féléves gyorstalpalón bárkiből munkavédelmi „szakembert” képeznek.

A szolgáltató megválasztásánál mindenképp garanciát jelent, ha felsőfokú szakemberekkel is rendelkezik, valamint releváns szakmai referenciákat, bírsággaranciát képes nyújtani partnerei felé.

Kerülje el az „olcsójánosokat”, és az ezzel járó bosszúságokat, kockázatokat. Elfogadható ár-érték arányú szolgáltatót válasszon.

A munkavédelemre fordított költség minden magára valamit is adó vállalkozás számára vállalható kiadás, mely hosszú távú biztonságot, nyugalmat kínál.

Kérjen ajánlatot és győződjön meg róla Ön is!

Ajánlatkérés

Hogyan dolgozunk és mit vállalunk?

 • Kockázatértékelések elkészítése
 • Egyéb dokumentumok elkészítése (Munkavédelmi Szabályzat, Egyéni védőeszköz juttatási, rend, Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, Átfogó megelőzési stratégia, nyomtatványok elkészítése, stb.). Egyben rendezetten, iratfűzős mappában átadva.
 • Munkavédelmi oktatások megtartása (a munkavállalókat érintő tudnivalókat ismertetjük, feleslegesen nem húzzuk el annak időtartalmát)
 • Dokumentált munkavédelmi bejárások elvégzése (feleslegesen nem feltartva a munkatársakat, munkafolyamatokat).
 • Munkabalesetek kivizsgálása (természetesen a munkáltatói érdekeket szem előtt tartva)
 • Emelőgépek, és egyéb gépek időszakos felülvizsgálatai
 • Érintésvédelmi mérések elvégzése
 • GARANCIA: Amennyiben hibázunk, szakmai felelősségbiztosításunk 10 Millió forintig fedezi a hatósági bírságot.
 • Kezdeti dokumentáció készítési díjakat nem számítunk fel.
 • A teljes dokumentáció CD-én szerkeszthető formátumban is átadunk. Így könnyen lecserélhetőek vagyunk, igaz erre még nem volt példa.

Folyamatos szolgáltatás garanciái, BÍRSÁGGARANCIA

A havi átalánydíjas munkavédelmi partnerinknél folyamatos  rendelkezésre állást biztosítunk. Tehát munkabalesetek esetén, Munkavédelmi Hatósági ellenőrzéskor vagy munkavédelmi kérdésekben azonnal a partnereink részére elérhetőek vagyunk, és a felmerülő problémák megoldásáért külön díjakat nem számítunk fel, tehát rejtett költségeink nincsenek.

Átalánydíjas szerződés esetén további garanciát jelent, hogy nem kérünk előzetes eseti díjakat a dokumentáció elkészítéséért, annak frissítéséért. Munkánk természetéből fakadóan a kezdeti időszakban sokkal több munkát fordítunk egy adott cégnél a munkavédelmi feladatok ellátására, hogy egy magas szintű, jól működő rendszert kialakítsunk. Ez megint csak a mi kockázatunk, hiszen dönthet úgy az új partnerünk, hogy 1-2 hónapnyi átalánydíjért rendbe rakatja cégénél a munkavédelmi helyzetet, majd felmondja a szerződést a benne lévő 30 napos felmondási idővel. Így jóval kisebb költségen kialakítatta a jól működő munkavédelmi rendszerét. Mivel a felelős vállalkozások hosszú távra terveznek, és elégedettek a munkavédelmi szolgáltatásainkkal, ezért erre működésünk során még nem került sor.

A havi átalánydíjas partnereinknek cégünk munkavédelmi hatósági bírság garanciát nyújt. Amennyiben munkavédelmi szempontból hibát követtünk el, abban az esetben a munkavédelmi bírságra is kiterjedő felelősségbiztosításunk 10 millió forintig fedezi a Munkavédelmi Hatóság által kiszabott munkavédelmi bírságokat, és  a felelősségbiztosítás önrészét is átvállaljuk, így a teljes munkavédelmi bírság megtérítésre kerül.

Bírsággarancia

Referenciák

Építőipar - kivitelezés

Gyártás

Kereskedelem

További partnereink

x SZÉCHENYI 2020