Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Munkavédelmi képviselő

Munkavédelmi képviselő vagy munkavédelmi megbízott???

 

Sokan keverik a munkavédelmi képviselő és a munkavédelmi megbízott fogalmát. Két teljesen eltérő fogalomról van szó. A munkavédelmi képviselő fogalmát a Munkavédelmi Törvény szabályozza, melynek értelmében a munkavállalók egymás közül munkavédelmi képviselőt választhatnak, aki képviseli a munkavédelmi jogaikat, érdekeiket a munkáltatóval szemben, tehát a munkavédelmi képviselő a munkavédelmi törvény eszméje szerint elsősorban a munkavállalók oldalán áll, közülük választott munkavállaló. Ő az a személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az alkalmazottak jogait és érdekeit az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatban.

A munkavédelmi képviselőnek nem szükséges munkavédelmi képzettséggel rendelkeznie, a törvény a képviselő megválasztáskor 2 napos, majd az azt követő években 1-1 napos munkavédelmi oktatást ír elő számukra, melyet a Munkáltatónak kell biztosítania.

A munkavédelmi megbízott ezzel szemben az a személy, illetve szolgáltató, akit a Munkáltató megbíz annak érdekében, hogy ellássa cégénél a munkavédelmi feladatokat.

Munkavédelmi megbízottként csak releváns referenciákkal és gyakorlattal rendelkező munkavédelmi szakembereket bízzon meg, és kerülje el, hogy egy hatósági ellenőrzéskor, vagy munkabalesetnél derüljön fény arra, hogy a megbízott munkavédelmi szakember nem megfelelően látta el a feladatát. További biztosítékot jelenthet a hatásági bírság elleni garancia nyújtása, tehát amennyiben a szolgáltató cég hibázik, átvállalja a hatósági bírság összegét a munkáltatótól.

A legújabb jogszabály szerint, azoknál a vállalatoknál, intézményeknél, ahol a foglalkoztatottak száma eléri vagy meghaladja a húsz főt, kötelező módon munkavédelmi képviselőt kell alkalmazni. A munkáltató feladata a választási feltételek biztosítása, valamint az üzemi tanács vagy képviselettel rendelkező szakszervezet hiányában, a választás lebonyolítása, a munkavédelmi képviselő megválasztására.

A munkavállalók a törvény által előírt joggal rendelkeznek, hogy maguk közül munkavédelmi képviselőt válasszanak, aki az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő érdekeiket és jogaikat képviseli.

Ajánlatkérés

A munkavédelmi képviselő választás szabályai értelmében:

 • Munkavédelmi képviselő lehet az a cselekvőképes munkavállaló, iskolai végzettségtől függetlenül, aki legalább hat hónapja, alkalmazásban áll (munkaviszonyban a munkáltatóval), és az adott telephelyen végzi a tevékenységét.

Ki nem választható meg munkavédelmi képviselőnek?

 • aki a munkáltató családtagja
 • aki munkáltatói jogot gyakorol
 • aki a vezető megbízásából főtevékenységként munkavédelmi feladatokat vége, munkaviszony keretében a munkáltatónál
 • a választási bizottság tagja

Munkavédelmi képviselő választást kezdeményezhet az üzemi megbízott, a munkáltatónál működő szakszervezett, vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége.

Ugyanakkor a munkavédelmi képviselő választás szabályai és a munkavédelemről szóló törvény értelmében a munkavédelmi képviselők megválasztása, közvetlen, egyenlő és titkos szavazással történik.

A munkavédelmi képviselő választás menete

 1. A választási bizottság létrehozása

Az üzemi tanács hozza létre a választási bizottságot, a választásra jogosult munkavállalók közül. Ezt legkésőbb a választást megelőzően hatvan nappal el kell végezni, és minimum három főnek lennie kell a bizottságban.

A választási bizottság feladata a választás szabályainak a kidolgozása valamint a választás megszervezése és lebonyolítása.

Üzemi tanács tagot nem lehet kijelölni a választási bizottságba, ugyanakkor üzemi tanács hiányában a munkavállalók alakítják meg a választási bizottságot.

A választható munkavállalók névsorát a bizottság állapítja meg, és az összeállításhoz szükséges adatokat a munkáltató adja meg. Legalább ötven nappal a választás előtt közzé kell tenni ezeket az adatokat.

A választási bizottságot össze kell állítani legkésőbb a választás időpontja előtt hatvan nappal, valamint meg kell tartani az alakuló ülést.

Nagyon lényeges a munkáltató részéről, az írásban történő részletes tájékoztatás a munkavállalók felé a munkavédelmi képviselő választás szabályaival kapcsolatban, annak érdekében, hogy a foglalkoztatottak érvényesíthessék jogaikat. Ezzel egyidejűleg kell történjen a választási bizottság összeállítása is.

A munkáltató biztosítja a szavazólapokat és a választható munkavállalók névsorát.

A szavazólapok visszajuttatásának időpontját és helyszínét a munkáltató határozza meg, mint ahogy a szavazatokat összesítő személyről is ő dönt, valamint arról, hogy mikor teszi közzé – természetesen a szabályoknak megfelelően- a választási bizottság névsorát.

Amennyiben szavazategyenlőség áll fenn, akkor az a munkavállaló kerül be a választási bizottságba, aki hosszabb ideje áll alkalmazásban a munkáltatónál.

Munkavédelmi képviselő feladatokat ellátó személy nem lehet a választási bizottság tagja!

A munkáltató nem vehet részt a választási bizottság munkájában, illetve nem befolyásolhatja azt.

 1. A jelölt állítás

Jelöltet állíthat:

 • a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet
 • a választásra jogosult munkavállalók minimum tíz százaléka
 • ötven választásra jogosult munkavállaló

A jelöltet a választási bizottság a választást megelőzően legkevesebb harminc nappal nyilvántartásba veszi és a jelöltlistát a választást megelőzően öt nappal közzéteszi.

Ahhoz, hogy a jelöltállítás eredményes legyen, a jelöltek száma el kell érje az üzemi tanácsba választható tagok számát.

A választható munkavállalók névsorát a választási bizottság állapítja meg. A jelölést a támogatók aláírásával el kell juttatni a bizottsághoz, ugyanakkor a jelöltek írásban nyilatkozzák, hogy elfogadják a jelölést, valamint nem áll fenn összeférhetetlenségi ok.

 1. A választás, a választás eredménye

A munkavédelmi képviselő választás lényeges eleme maga a választás, ami titkos, egyenlő és közvetlen szavazással történik. Öt évre választják a munkavédelmi képviselőt, akinek személyéről tájékoztatni kell a munkavállalót.

A jelöltlistáknak megfelelően a választási bizottság elkészítteti a szavazólapokat, amelyen egyértelműen meg kell jelölni a kívánt jelölt nevét, ahhoz, hogy érvényes legyen a szavazat.

Ha a választásra jogosult személyek több mint fele szavazott, akkor érvényesnek mondható a választás.

Érvénytelen választás esetén, meg kell azt ismételni kilencven napon belül.

A munkavédelmi képviselő választás dokumentumai:

 • aláírásgyűjtő ív a jelöltállításhoz
 • jelöltlista
 • nyilatkozat a jelöltlistára történő felvételről
 • tájékoztató a jelöltállítás szabályairól
 • szavazólap
 • tájékoztató a szavazásról
 • a választási bizottság működésének a menete
 • jegyzőkönyv

A munkavédelmi képviselők száma összhangban van a munkavállalók számával a választás időpontjában. Ennek meghatározását a Munka Törvénykönyvének az erre vonatkozó szabályainak megfelelően kell alkalmazni.

Cégünk munkavédelmi szakembereinek önéletrajzát itt tekintheti meg, a bírsággaranciáról szóló igazolásunkat itt tekintheti meg.

Bírsággarancia

Amennyiben munkavédelmi megbízottat keress, kérjen ajánlatot a feladat ellátására, korrekt, rejtett költségektől mentes ajánlatot fogunk adni.

Ajánlatkérés

Referenciák

Építőipar - kivitelezés

Gyártás

Kereskedelem

További partnereink

x SZÉCHENYI 2020