Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

A munkavédelem fogalma

A munkavédelem lényege, hogy egy egységes szervezeti egységet alkosson, amely felöleli a szervezetek tevékenységét, az ellenőrzését. Amennyiben ez megvalósul, akkor beszélhetünk hatékony munkavédelemről.

Egyszerűen meghatározva: a munkavédelem fogalma az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítását, ezek fenntartását és fejlesztését jelenti. Ugyanakkor a munkavédelem fogalomkörébe tartoznak a munkáltatók és munkavállalók hatékony együttműködése, a baleseti ártalmak és balesetek megelőzése, ezek személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése, bővítése, ellenőrzése és bírságolása.

A munkavédelem szervezeti felépítését és ellenőrzését jogszabály, rendelet szabályozza, valamint a munkavédelem elrendeli a balesetek, megbetegedések, foglalkozási ártalmak megelőzésének módszereit is.

A munkavédelem fogalmának megértéséhez lényeges tisztáznunk a munkavédelem személyi és tárgyi összetevőinek a definícióját.

A munkavédelem tárgyi összetevői olyan munkamódszerek, munkaszervezeti formák, biztonsági eszközök, technológiák alkalmazása, amelyek a balesetet, illetve a baleseti veszélyt a legkisebb mértékre korlátozzák.

A tárgyi feltételek érvényre jutnak úgy az általános, mint a részletes és átfogó egészségvédő rendszabályok, előírások létrehozásával, amelyeket jogi, egészségügyi, valamint műszaki és közgazdasági rendelkezések útján gyakorolják.

A személyi feltételek megteremtése éppoly fontos, mint a tárgyi feltételek megvalósítása, hiszen a munkavédelem fogalma elképzelhetetlen egyik vagy másik megvalósítása nélkül.

A személyi feltételek körébe tartoznak a pszichológiai és testi felkészültség, a foglalkozásban való jártasság, felkészültség, a megfelelő szakképzettség, a biztonsági rendszabályok ismerete és a gyakorlatban való tudatos alkalmazása.

A testi és pszichológiai felkészültség megfelelő szakmai képesítésű személy foglalkoztatásával, míg a biztonsági előírások ismerete a balesetelhárítási alapképzéssel, illetve a periódikusan ismétlődő szervezett és önképzéssel érhető el.

A munkavédelem tulajdonképpen akkor valósul meg kellőképpen, ha folyamatosan követi a változásokat, ezekről megfelelően tájékoztat, valamint szabályokat, rendeleteket alkot és ezeket számon is kéri az érintett szervezetektől, személyektől.

Ajánlatkérés

A piacon egyedi módon, mi bírsággaranciát is vállalunk.  A bírsággaranciáról szóló igazolásunkat itt tekintheti meg:

Bírsággarancia

Referenciák

Építőipar - kivitelezés

Gyártás

Kereskedelem

További partnereink

x SZÉCHENYI 2020