Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Munka - és tűzvédelem

Felejtse el az órákig mesélő, munkát feltartó kollégákat. Munka-és tűzvédelem BÍRSÁG GARANCIÁVAL, korrekt árakon, rejtett költségek nélkül, rugalmasan, munkáltatói érdeket szem előtt tartva, munka-és tűzvédelmi mérnök munkatársakkal.

Kérjen ajánlatot most! Bírsággarancia

Emelőgép Biztonsági Szabályzat

A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet első fejezete az Emelőgép Biztonsági Szabályzatát tartalmazza, illetve 11 pontban foglalja össze és tárgyalja részletesen az ide vonatkozó tudnivalókat.

Meghatározás szerint azt a szakaszos üzemű gépi vagy emberi erő meghajtású berendezést vagy szerkezetet, ami közvetlenül, esetleg segédeszköz segítségével képes terhet emelni vagy süllyeszteni, valamint azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítani, emelőgépnek nevezzük.

Az üzemeltető az a személy, aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérlője, illetve, aki a gépek üzemeltetését kiszolgáló személyek megbízója vagy munkáltatója.

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat értelmében az emelőgép üzemeltetője köteles gondoskodni a jogszabályokban, a vonatkozó nemzeti előírásokban és az emelőgép dokumentációjában foglaltak kivitelezéséről, valamint az emelőgép használatba adásáról, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának a megőrzéséről, a teherfüggesztő eszközök átadásáról, az időszakos vizsgálatról valamint a karbantartás rendszeres és szakszerű elvégzéséről. Továbbá számos kötelezettség vonatkozik még az üzemeltetőre, amelyek mindegyike részletességgel le van írva a szabályzatban, és amelyek betartása értelemszerűen kötelező.

Az emelőgépet működtetni jogosult munkavállalót emelőgép kezelőnek nevezünk.

Önállóan emelőgépet kezelhet az a személy, aki betöltötte a 18. életévét vagy szakmunkás, aki rendelkezik az emelőgépekre előírt képesítéssel, emellett rendelkezik megfelelő jogosítvánnyal a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében. Továbbá, az emelőgép kezelőnek bizonyítani kell az előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján, hogy alkalmas a munkakör betöltésére.

Egyéb munkakörök, amelyek az emelőgéphez, ennek működtetéséhez kapcsolódnak, és amelyek benne foglaltatnak az Emelőgép Biztonsági Szabályzatban:

Az emelőgép üzemeltetésére vonatkozó szabályok jelentős részt kapnak az Emelőgép Biztonsági Szabályzatban, hiszen rendkívül fontos a berendezés biztonságos és szakszerű használata a balesetmentes munkavégzés szempontjából.

Az általános előírások mellett külön szabályok vonatkoznak az emelőgép kezelőre, a szélsőséges környezeti hatásokra, a közterületek környezetében végzett emelésre, a nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezetékek közelében végzett emelésre, valamint egyéb különleges emelési műveletek esetére.

Az ide vonatkozó előírások szerint az emelőgépet csak a használati utasításban megfogalmazott célra és módon szabad felhasználni, naplót kell vezetni az emelőgéphez, ami tartalmazza a műszakonkénti vizsgálatok mellett, az esetleges meghibásodásokat és azok megjavításának tényét.

Az emelőgépre felmenni vagy arról lejönni csak álló állapotában és az erre a célra kialakított úton szabad (kivételt képez a vészhelyzet), ugyanakkor az emelőgépre felmenni, vagy azon tartózkodni csak az üzemeltető beleegyezésével és a vezető tudtával szabad.

Komoly felelősség hárul az emelőgép kezelőre, aki az Emelőgép Biztonsági Szabályzat értelmében, az emelőgép használata előtt köteles:

Amennyiben valamiféle rendellenességet vagy hiányosságot tapasztal, azt köteles bejegyezni az emelőgép naplójába, valamint jelenteni a felettesének. Ha a rendellenesség olyan jellegű, amely veszélyezteti az emelőgép biztonságos működését, akkor a gép csak a hiányosságok, rendellenességek kiküszöbölése után helyezhető üzembe.

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzatban foglaltak betartásával megvalósítható a biztonságos, balesetmentes munkavégzés, ami egyaránt elsődleges célja úgy a munkáltatónak, mint a munkavállalóknak.

Éppen a biztonság érdekében a törvény előírja az emelőgép felülvizsgálatot is, aminek az érvényességi ideje 5 év.

 

 

Ajánlatkérés

A piacon egyedi módon, mi bírsággaranciát is vállalunk.  A bírsággaranciáról szóló igazolásunkat itt tekintheti meg:

Bírsággarancia

Hasznosnak találta a cikket?

Referenciák