Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Emelőgép Biztonsági Szabályzat

A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet első fejezete az Emelőgép Biztonsági Szabályzatát tartalmazza, illetve 11 pontban foglalja össze és tárgyalja részletesen az ide vonatkozó tudnivalókat.

Meghatározás szerint azt a szakaszos üzemű gépi vagy emberi erő meghajtású berendezést vagy szerkezetet, ami közvetlenül, esetleg segédeszköz segítségével képes terhet emelni vagy süllyeszteni, valamint azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítani, emelőgépnek nevezzük.

Az üzemeltető az a személy, aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérlője, illetve, aki a gépek üzemeltetését kiszolgáló személyek megbízója vagy munkáltatója.

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat értelmében az emelőgép üzemeltetője köteles gondoskodni a jogszabályokban, a vonatkozó nemzeti előírásokban és az emelőgép dokumentációjában foglaltak kivitelezéséről, valamint az emelőgép használatba adásáról, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának a megőrzéséről, a teherfüggesztő eszközök átadásáról, az időszakos vizsgálatról valamint a karbantartás rendszeres és szakszerű elvégzéséről. Továbbá számos kötelezettség vonatkozik még az üzemeltetőre, amelyek mindegyike részletességgel le van írva a szabályzatban, és amelyek betartása értelemszerűen kötelező.

Az emelőgépet működtetni jogosult munkavállalót emelőgép kezelőnek nevezünk.

Önállóan emelőgépet kezelhet az a személy, aki betöltötte a 18. életévét vagy szakmunkás, aki rendelkezik az emelőgépekre előírt képesítéssel, emellett rendelkezik megfelelő jogosítvánnyal a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében. Továbbá, az emelőgép kezelőnek bizonyítani kell az előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján, hogy alkalmas a munkakör betöltésére.

Egyéb munkakörök, amelyek az emelőgéphez, ennek működtetéséhez kapcsolódnak, és amelyek benne foglaltatnak az Emelőgép Biztonsági Szabályzatban:

 • emelőgép gyártó
 • emelőgép karbantartó
 • teherkötöző
 • emelőgép szakértő
 • emelőgép ügyintéző
 • emelőgép vizsgáló
 • üzemben tartó
 • emelőgép szerelő
 • emelést irányító

Az emelőgép üzemeltetésére vonatkozó szabályok jelentős részt kapnak az Emelőgép Biztonsági Szabályzatban, hiszen rendkívül fontos a berendezés biztonságos és szakszerű használata a balesetmentes munkavégzés szempontjából.

Az általános előírások mellett külön szabályok vonatkoznak az emelőgép kezelőre, a szélsőséges környezeti hatásokra, a közterületek környezetében végzett emelésre, a nagy- és kisfeszültségű föld feletti szabadvezetékek közelében végzett emelésre, valamint egyéb különleges emelési műveletek esetére.

Az ide vonatkozó előírások szerint az emelőgépet csak a használati utasításban megfogalmazott célra és módon szabad felhasználni, naplót kell vezetni az emelőgéphez, ami tartalmazza a műszakonkénti vizsgálatok mellett, az esetleges meghibásodásokat és azok megjavításának tényét.

Az emelőgépre felmenni vagy arról lejönni csak álló állapotában és az erre a célra kialakított úton szabad (kivételt képez a vészhelyzet), ugyanakkor az emelőgépre felmenni, vagy azon tartózkodni csak az üzemeltető beleegyezésével és a vezető tudtával szabad.

Komoly felelősség hárul az emelőgép kezelőre, aki az Emelőgép Biztonsági Szabályzat értelmében, az emelőgép használata előtt köteles:

 • meggyőződni arról, hogy nem tartózkodik senki az emelőgép szerkezetén
 • figyelembe venni az emelőgép naplójába az előző műszak által beírt bejegyzéseket
 • ellenőrizni az esetleges hiányosságok elhárítását
 • minden műszak megkezdés előtt megvizsgálni az emelőgép biztonságát érintő berendezések hatékonyságát (vészleállító, figyelmeztető, jelző berendezések, hajtóművek, kötelek, láncok, minden mozgás fékje, véghelyzet kapcsolók, reteszelések, teherbírás jelzők, kinyúlás jelzők, emelőgép más biztonsági berendezései, a használati utasításban meghatározott egyéb berendezések és védőeszközök)

Amennyiben valamiféle rendellenességet vagy hiányosságot tapasztal, azt köteles bejegyezni az emelőgép naplójába, valamint jelenteni a felettesének. Ha a rendellenesség olyan jellegű, amely veszélyezteti az emelőgép biztonságos működését, akkor a gép csak a hiányosságok, rendellenességek kiküszöbölése után helyezhető üzembe.

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzatban foglaltak betartásával megvalósítható a biztonságos, balesetmentes munkavégzés, ami egyaránt elsődleges célja úgy a munkáltatónak, mint a munkavállalóknak.

Éppen a biztonság érdekében a törvény előírja az emelőgép felülvizsgálatot is, aminek az érvényességi ideje 5 év.

 

 

Ajánlatkérés

A piacon egyedi módon, mi bírsággaranciát is vállalunk.  A bírsággaranciáról szóló igazolásunkat itt tekintheti meg:

Bírsággarancia

Referenciák

Építőipar - kivitelezés

Gyártás

Kereskedelem

További partnereink

x SZÉCHENYI 2020