Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Munkavállaló kártérítési felelőssége

A munkáltató és a munkavállaló között munkaszerződéssel létrejött jogviszonyban mindkét felet jogok illetik és kötelezettségek terhelik. Ezek között van a munkavállaló kártérítési felelőssége is.

A munkavállalói kártérítési felelősség két alapesete:

  1. amikor a munkavállaló úgy okoz kárt, hogy megrongálja a munkáltató tulajdonát (tönkretesz egy munkaeszközt vagy összetöri a céges gépkocsit)
  2. amikor valami eltűnik, megsemmisül, elvész (ha a tömegközlekedési eszközön felejti a munkáltató a céges laptopot vagy ellopják a céges autót)

Első esetben, amennyiben az alkalmazott, a kötelezettségeinek megszegésével úgy okoz kárt a munkáltatónak, hogy nem úgy viselkedik, ahogy az adott helyzetben elvárható lenne, és közben megrongál valamit, akkor köteles megtéríteni a keletkezett kárt. A kötelezettségszegés lehet cselekvő magatartás, de lehet mulasztás is. A munkáltatónak minden esetben bizonyítania kell a felróhatóságot, a kötelezettségszegést és a kár megtörténtét, illetve a kár mértékét, valamint az ezek közti összefüggést.

A kár lehet:

  • vagyoni, tényleges kár
  • elmaradt haszon
  • költség
  • nem vagyoni

Amennyiben bizonyítható a munkavállaló kártérítési felelőssége a kár okozásában, a következő lépés a kárösszeg megállapítása. Itt fontos megemlíteni, hogy a munkáltató feladata a keletkezett kár és a munkavállaló magatartása közötti okozati összefüggés bizonyítása.

A munkavállaló kártérítési felelőssége az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényesül:

  1. amennyiben a munkáltató és a munkavállaló között munkaviszony áll fenn
  2. a munkavállaló tevékenysége során vagyoni kár keletkezik
  3. munkaköri feladatainak ellátása során a munkavállaló olyan vétkes magatartást tanúsított minek következtében kötelezettségszegés történt
  4. az okozott kár és a kötelezettségszegés ok-okozati viszonyban áll egymással

Bíróság állapítja meg, hogy az adott károkozás gondatlan vagy szándékos volt-e, ez utóbbi esetben a munkavállaló a teljes kár megtérítésére kötelezett.

Szándékos károkozásról akkor beszélhetünk, ha a kárt okozó előre látja, hogy tetteivel kárt fog okozni, valamint tudatában van a következményeknek, és mégsem tesz semmit ezek megakadályozásáért, elkerüléséért.

 

Ajánlatkérés

A piacon egyedi módon, mi bírsággaranciát is vállalunk.  A bírsággaranciáról szóló igazolásunkat itt tekintheti meg:

Bírsággarancia

Referenciák

Építőipar - kivitelezés

Gyártás

Kereskedelem

További partnereink

x SZÉCHENYI 2020