Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Munkavédelmi oktatási napló

Az aktuális jogszabály értelmében minden alkalmazottat munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

A munkavédelmi oktatás alkalmával a munkavállalók elsajátítják a munkakörükhöz szükséges munkavédelmi ismereteket, ezáltal felkészültek lesznek a biztonságos munkavégzésre, a foglalkozási megbetegedések, illetve munkabalesetek megelőzésére.

Az oktatás célja a foglalkoztatottak egészségének a védelme valamint a munkaképesség megőrzése munkavégzés közben.

A munkáltatónak kötelessége dokumentálni az oktatást a munkavédelmi oktatási naplóban.

Mikor kell oktatásban részesíteni a munkavállalót?

 • munkába álláskor
 • új munkaeszköz üzembe helyezésekor
 • munkaeszköz átalakításakor
 • munkakör vagy munkahely megváltozásakor
 • új technológia bevezetésekor
 • egyéni védőeszköz használata esetén
 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor

Az oktatást évenként meg kell ismételni és minden esetben rögzíteni kell a képzést a munkavédelmi oktatási naplóban.

A munkavédelmi oktatási napló tartalmazza:

 • vállalkozás (intézmény, üzem, társaság) megnevezését
 • a vállalkozás székhelyének pontos címét
 • az oktatás helyét
 • az oktatás időpontját
 • az oktatás időtartamát
 • az oktatott munkavállalók létszámát

Továbbá fel kell tüntetni az oktatás jellegét, ami lehet:

 • előzetes
 • ismételt
 • pótoktatás
 • rendkívüli

A munkavédelmi oktatási naplóban rögzíteni kell az oktatás formáját (elméleti vagy gyakorlati), valamint az oktatás indokait (lásd: Mikor kell oktatásban részesíteni a munkavállalót?). A kockázatértékelésből adódó követelmények is indokolttá tehetik az oktatás elvégzését.

A munkavédelmi oktatási napló tartalmazza az oktatás tárgyát is, ami általában a következő témákat foglalja magába:

 • a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerkezete, felépítése
 • a munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelességei
 • a munkavédelmi szankciók
 • munkahelyi kockázatelemzés
 • munkabaleset és üzemi baleset fogalma, illetve mik a teendők a bekövetkezésükkor
 • a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
 • az orvosi vizsgálatok és az elsősegélynyújtás alapjai
 • a munkabalesetek kivizsgálása
 • az egyéni védőeszközök használata
 • munkavédelmi képviselő választás munkavállalói joga
 • munkavédelemmel kapcsolatos feladatok
 • gépek, eszközök, berendezések biztonságos használata
 • az aktuális munkakörök kockázatai
 • kézi anyagmozgatás szabályai
 • az alapvető magatartási biztonsági szabályok a munkahelyen
 • zajvédelem
 • nemdohányzók védelme
 • munkabalesetekkel kapcsolatos kártérítés szabályai
 • teendők vész esetén
 • munkavédelmi törvény ismertetése
 • az elmúlt időtartam időtartam tanulságos eseteinek az ismertetése
 • váratlan esemény bekövetkezésekor a foglalkoztatottakra vonatkozó intézkedések, valamint a betartandó magatartási szabályok ismertetése.

 

A munkavédelmi oktatási napló tartalmazza továbbá a jelenléti ívet, vagyis az oktatáson részt vevők nevét, beosztását, munkakörét. A jelenléti íven minden munkavállaló aláírásával igazolja, hogy részt vett a képzésen.

Ugyanakkor a munkavédelmi oktatási napló értelemszerűen tartalmazza az oktatást végző személy nevét, beosztását és aláírást is.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot átalánydíjas szolgáltatásunkra, és hasonlítsa össze az árakat!

Bírsággarancia

Bírsággarancia

Referenciák

Építőipar - kivitelezés

Gyártás

Kereskedelem

További partnereink

x SZÉCHENYI 2020