Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Üzemi baleset

Amennyiben egy foglalkozási megbetegedés, vagy baleset a munkavégzéssel kapcsolatban következett be, üzemi balesetről beszélhetünk. Ebben az esetben a munkavállaló jogosulttá válik az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira, mint például gyógyszer vásárlása kedvezményesen, baleseti táppénz igénylése, útiköltség megtérítése stb.

Mi tekinthető üzemi balesetnek társadalombiztosítási szempontból?

  • ha a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben éri munkabaleset
  • ha munkába menet, illetve munkából hazafelé menet szenved el balesetet a biztosított (munkavégzéssel összefüggő úti baleset)
  • ha közcélú munka végzése közben éri baleset
  • ha egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele folyamán éri baleset

A baleset üzemiségének elismeréséről, illetve elutasításáról azután születik döntés, miután a baleset összes körülményét (mikor, hol történt a baleset, hogyan következett be) alaposan figyelembe vették és kivizsgálták az illetékes szervek.

Az elbírálásnál, a munkavégzéssel összefüggő balesetek esetében kiemelt jelentősége van annak, hogy a baleset munkavégzés alatt, vagy azzal összefüggésben következett be.

Üzemi balesetnek tekinthető az az eset is, amikor a munkavállaló gondatlansága, figyelmetlensége vagy felelőtlensége okozta a balesetet, mivel ez azt jelenti, hogy a munkáltató nem végezte el kellőképpen a munkavédelmi, illetve ellenőrzési feladatait.

Úti balesetek esetében, mint már említettük, az a helyzet minősíthető üzemi balesetnek, amikor a baleset a sérültet munkába menet, vagy munkából a lakására menet éri. Ilyenkor azt is figyelembe kell venni, hogy az utazás indokolatlan megszakítás nélkül, illetve a legrövidebb úton történjen.

Milyen esetben és hogyan érvényesíthető igény üzemi baleset esetén?

Keresőképtelennek minősül az a személy, aki az üzemi balesettel összefüggő egészségi állapota miatt (gyógykezelést igénylő), vagy gyógyászati segédeszközök nélkül nem tud munkát végezni. Abban az esetben, ha a munkaviszonyának fennállása alatt válik keresőképtelenné a munkavállaló, táppénz igényelhető.

A baleseti táppénz iránti igénylést a munkáltatóhoz kell benyújtani, a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolással együtt. Abban az esetben, ha a munkáltató nem tanúsít kellő együttműködést, akkor a kérvényt a munkáltató székhelye szerint kompetens járási hivatalhoz kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának legkésőbbi határideje a balesettől számított egy év.

Tekintet nélkül a munkában töltött időre, baleseti táppénz legfeljebb egy évig kapható, valamint a szándékbejelentés napjától visszamenőleg 6 hónapig érvényesíthető.

A bejelentett baleset üzemi jellegét, a foglalkozási megbetegedés tényét, az üzemi baleset realitását, a baleseti táppénz megállapítására jogosult társadalombiztosítási kifizetőhely, illetve a munkáltató székhelye szerinti jogosult kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (a főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatal) határozattal állapítja meg. A hivatal döntést hoz arról, hogy a szóban forgó balesetet elismeri-e üzemi balesetnek vagy sem. Csakis és kizárólag a határozat alapján vehetők igénybe az egészségbiztosítás baleseti ellátásai!

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot átalánydíjas szolgáltatásunkra, és hasonlítsa össze az árakat!

Bírsággarancia

Bírsággarancia

Referenciák

Építőipar - kivitelezés

Gyártás

Kereskedelem

További partnereink

x SZÉCHENYI 2020