Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

A munkavédelem területei

A munkafeltételek, a munkakörnyezet kihat a munkavállaló egészségére, életvitelére és nem utolsósorban a teljesítményére is. Egy jó vezető tudatában van ezeknek a tényezőknek, és azon van, hogy egészséges, biztonságos körülményeket biztosítson a munkavállaló számára egy kultúrált, higiénikus környezetben.

A teljesítmény fokozása, a munkabalesetekkel összefüggő megbetegedések megelőzése, csak biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosításával érhető el.

Amikor a munkavédelemről, ennek fontosságáról beszélünk, feltétlen szólnunk kell a munkavédelem területeiről, amelyek a következők:

 • Munkabiztonság (a gépekkel, berendezésekkel, munkaeszközökkel foglalkozik)
 • Munkaegészségügy (a munkavállalóval, a munkát végző embereket ért hatásokkal foglalkozik)

A munkavédelem területei olyan követelményeket támasztanak úgy a munkáltató, mint a munkavállalóval szemben, amelyek betartásával megvalósíthatók a balesetmentes munkavégzés feltételei (munkabiztonság), illetve a munkavállaló egészségének a megóvása (munkaegészségügy).

A munkabiztonság a munkavégzés valamint a munkakörülmények (biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető) szabályait határozza meg és ellenőrzi ezek betartását.

Ajánlatkérés

A munkavédelem fő területei

 • Munkabiztonság
 • Foglalkozás egészségügy

A munkabiztonság feladata a balesetek megelőzése, a már megtörtént balesetek kivizsgálása és a rendelkezések meghatározása, hogy többé ne ismétlődjön meg a baleset.

A szabályok betartásával csökkenthetőek a fizikai-, biológiai veszélyforrások, valamint a fiziológiai, pszichés és idegrendszeri tényezők, amelyek ártalmat jelenthetnek a munkavégző, illetve a környezetében tartózkodó személyekre.

A foglalkozás egészségügy vagy más néven munkaegészségügy célja a munkavállalók egészségének a megóvása, az egészséges munkakörülmények megteremtése által. Vagyis, a munkaegészségügy az a terület, ami a munkaalkalmassággal, a munkakörülményekkel, a munkalélektani és munkaélettani kérdésekkel valamint a munkakultúrával foglalkozik.

A munkavédelem fő területei, a követelmények betartása rendkívül fontosak a balesetmentes, biztonságos munkavégzés szempontjából és a munkavégző személyek egészségének, épségének megőrzése érdekében.

A munkabiztonság és a foglalkozás egészségügy, vagyis a munkavédelem területei, olyan követelményeket támasztanak, úgy az alkalmazott, mint a munkavállalóval szemben, amelyek betartásával nem csak a munkavállaló egészségének a megóvása, hanem a balesetmentes munkavégzés feltételei is megvalósíthatók.

Röviden összefoglalva: a foglalkozás-egészségügy a munkakörülményekkel, a munkaalkalmassággal, a munkakultúrával, illetve a munkaélettani és munkalélektani kérdésekkel foglalkozik, a munkavállaló és munkakörnyezetének kapcsolata alapján.

A munkavédelem feladatai

 • a balesetek megelőzése
 • a bekövetkezett balesetek kivizsgálása
 • rendelkezések, hogy a baleset ne ismétlődjön meg

A szabályok betartásával csökkenthető a veszélyforrások száma.

Mit nevezhetünk veszélyforrásnak?

Minden olyan tényezőt, ami a munkavégzés során jelentkezik, és ami veszélyt vagy ártalmat jelenthet a munkavégző személyre, vagy a munkavégzés környezetében tartózkodó személyekre.

A veszélyforrásokat „származásuk” szerint a következőképpen csoportosíthatjuk

 1. fizikai veszélyforrások (munkaeszközök, gépek, járművek, anyagmozgató és szállító eszközök, csúszós felületek, szerkezetek egyensúlyának megbomlása, zaj, rezgés, nem megfelelő világítás, éles, egyenetlen felületek, áramköri feszültség, a normálistól eltérő légnyomás stb.)
 2. veszélyes anyagok (oxidáló, gyúlékony, robbanékony, sugárzó, fertőző, mérgező, maró stb. anyagok)
 3. biológiai veszélyforrások (gombák, baktériumok és ezek anyagcsere termékei, valamint bizonyos növények, állatok)
 4. fiziológiai, pszichés és idegrendszeri tényezők (pl. monoton munkavégzés)

 

 

Mint láthatjuk, a munkavédelem területei, ezek ismerete, követelményeinek betartása, rendkívül fontos a balesetmentes munkavégzés, illetve a munkát végző személyek egészségének a megóvása érdekében.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot átalánydíjas szolgáltatásunkra, és hasonlítsa össze az árakat!

Bírsággarancia

Referenciák

Építőipar - kivitelezés

Gyártás

Kereskedelem

További partnereink

x SZÉCHENYI 2020