Miért minket válasszon?
Ajánlatkérés

Szakértő csapat a munkatársai biztonsága érdekében.

Bírsággarancia

100 % munkavédelmi bírsággarancia 10 millió forintig!

Jogszabályletöltés

Összegyűjtöttük Önnek a legfontosabb munkavédelmi szabályokat.

Tűzvédelem

Tűzvédelem

Egy vállalat biztonságos működéséhez nélkülözhetetlen az előírt munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok ismerete, működtetése és betartása.

Nézzünk meg néhány alapfogalmat, ami a tűzvédelemmel kapcsolatos:

 1. Tűz: égési folyamat, melyet füst és/vagy láng által kísért hőkibocsátás jelez, és olyan gyors égés, amely időben és térben szabályozatlanul terjed.
 2. Tűzvédelem: a tűz elleni védekezést jelenti, ami magába foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzvizsgálatot, a tűzoltási feladatok ellátását és ezek feltételeinek a biztosítását.
 3. Tűzveszélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi
 4. Tűzszakasz: az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki.
 5. Kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás.
 6. Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

A tűzvédelem, a tűz megelőzése, a kötelező jogszabályok betartása nemcsak baleset megelőző óvintézkedést jelent, hanem életeket menthet meg!

A tűzvédelem szabályai

A tűzvédelem szabályai a Tűzvédelmi Szabályzatban vannak meghatározva, és ezek ismerete, alkalmazása valamint betartása, minden munkáltató és munkavállaló feladata és kötelessége.

Kiemelten fontos, hogy egy vállalati vezető megfontoltan és figyelmesen gondoskodjon a jogszabályokban meghatározott tűzvédelem szabályainak a betartásáról, valamint megfelelő feltételeket biztosítson a tevékenységi területekkel összefüggő baleset- és veszélyhelyzetek megelőzéséhez, elkerüléséhez.

Ennek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, egy megbízható, kiváló szakmai referenciákkal rendelkező tűzvédelmi partnerrel való együttműködés.

A munkavállalókkal ismertetni kell a tűzvédelmi előírásokat, a tűz elleni védekezésről szóló kötelezettségeiket, amire csak egy megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy képes.

Ajánlatkérés

A tűzvédelem feladata

A tűzvédelem feladata a tűz elleni védekezés, ami három részre osztható:

 1. Tűzmegelőzés
 2. Tűzvizsgálat
 3. Tűzoltási feladatok

Fontos kihangsúlyozni, hogy minden esetben, kötelező módon figyelembe kell venni és betartani a tűzvédelem szabályait, a hatósági előírásokat valamint a szabványokat.

Minden munkáltató érdeke és kötelessége, úgy a tűzvédelmi előírások, mint a törvénymódosítások ismerete, valamint az oktatások megtartása az alkalmazottak részére, hiszen ezen jogszabályok ismerete és betartása életeket menthet meg.

A tűzvédelem célja

A tűzvédelem célja az emberek testi épségének, egészségének és nem utolsósorban az életének a védelme. Ugyanakkor a tűzvédelem célja továbbá a vagyontárgyaknak, a javaknak a védelme a következő kockázatoktól, veszélyektől:

 • nem szándékos tüzek
 • szándékos és irányított tüzek
 • kémiai robbanások
 • gyújtogatás (szándékos, de nem irányított tűz)

A tűzvédelem feladata a vállalkozások számára:

 • a tevékenységükhöz kötődő, az ezzel kapcsolatos tűzvédelemről önmaguknak kötelesek gondoskodni
 • megfelelő védelem biztosítása az alkalmazottak számára
 • az általuk nyújtott szolgáltatások, illetve az általuk létrehozott termékek ne jelentsenek veszélyt a felhasználók számára
 • a rendeltetésszerű üzemelés alatt ne jelentsenek robbanás- és tűzveszélyt a környezetük számára

A tűzvédelem szabályainak a betartása minden gazdálkodó szervnek a kötelessége. Ennek érdekében az építmények, létesítmények, technológiai rendszerek megvalósításával, fejlesztésével, üzemeltetésével összhangban gondoskodniuk kell a rendeletekben, műszaki követelményekben, jogszabályokban előírt tűzvédelmi törvények megtartásáról, illetve az adott tevékenységekkel kapcsolatos fenyegetettség megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

A tűzvédelmi előírásokat, amelyeket, mint már említettük jogszabály, szabvány vagy hatósági határozat ír elő, kötelező módon be kell tartania minden jogi személynek, valamint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek is.

Ugyanakkor a Tűzvédelmi Törvény értelmében kötelező módon tűzvédelmi szakembert kell alkalmazniuk ha,

 • fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,
 • mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, vagy
 • olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
  • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
  • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
  • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt

A törvény figyelmen kívül hagyása, a tűzvédelem mellőzése, a jogszabályok be nem tartása akár 3 millió forint büntetést is maga után vonhat.

Ebben az esetben is érvényes a mondás, miszerint „A törvény nem ismerete, nem mentesít a felelősség alól!”

Az alkalmazottak a szükséges tűzvédelmi tudnivalókat a tűzvédelmi oktatás keretén belül sajátíthatják el, jól képzett szakemberektől.

Az oktatás célja, hogy a képzésen részt vevő személyek tevékenységük során megelőzzék a tűzesetek kialakulását, felismerjék a vészhelyzeteket, valamint hatékonyan részt vegyenek a lehetséges tűzesetek felszámolásában.

Előzze meg a tűzesetet és az ezzel járó felelősségre vonást!

Sok munkáltatóval találkoztunk, akiknek egyik legnagyobb félelmük, hogy a Katasztrófavédelem megbírságolja őket. Hosszú éves tűzvédelmi tapasztalatunk birtokában kijelenthetjük, hogy nem  a tűzvédelem bírság a legnagyobb kockázat.

Az igazi kockázat a TŰZESET ÉS AZ EZZEL JÁRÓ FELELŐSSÉGREVONÁS!

Ha a munkáltató nem alkalmaz megfelelő szaktudással, szakmai referenciákkal rendelkező szolgáltatót, nem tart fent egy elfogadható tűzvédelmi színvonalat, akkor szinte biztos, hogy az ezzel kapcsolatos minden költséget, kártérítést köteles megtéríteni, és büntetőjogi felelősséget vállalni a mulasztásokért.

Egy súlyosabb eset még egy tőkeerős vállalkozást is tönkretehet, nem beszélve arról a lelki teherről, mellyel a bírósági eljárás során kell a munkáltató képviselőinek szembesülniük, és a büntetőjogi felelősséget vállalniuk.

Ajánlatkérés

Mit kell tennie egy lelkiismeretes munkáltatónak?

A legfontosabb feladat, hogy megtalálja azt a munka-és tűzvédelmi szolgáltató partnert, akikkel hosszú távon együttműködve kialakítható, és fenntartható egy elfogadható tűzvédelmi színvonal.

A szolgáltató megválasztásánál mindenképp garanciát jelent, ha a szolgáltató releváns szakmai referenciákat, bírsággaranciát képes nyújtani partnerei felé.

Kerülje el az „olcsójánosokat”, és az ezzel járó bosszúságokat, kockázatokat. Elfogadható ár-érték arányú szolgáltatót válasszon.

A tűzvédelemre fordított költség minden magára valamit is adó vállalkozás számára vállalható kiadás.

Kérjen ajánlatot és győződjön meg róla Ön is!

Tűzvédelmi szakértő

Hogyan dolgozunk és mit vállalunk?

 • Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó terv, Kiürítés számítás elkészítése. Egyben, rendezetten, iratfűzős mappában átadva
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása (a munkavállalókat érintő tudnivalókat ismertetjük, feleslegesen nem húzzuk el annak időtartalmát)
 • Dokumentált tűzvédelmi bejárások elvégzése (feleslegesen nem feltartva a munkatársakat, munkafolyamatokat)
 • Irányfények időszakos felülvizsgálata
 • Tűzoltó készülékek, tűzcsapok felülvizsgálat
 • Tűzgátló ajtók, tömítések féléves felülvizsgálata
 • Tűzvédelmi szabványossági,- és villámvédelmi rendszer felülvizsgálat elvégzése
 • GARANCIA: Amennyiben hibázunk, szakmai felelősségbiztosításunk 10 Millió forintig fedezi a hatósági bírságot.
 • Kezdeti dokumentáció készítési díjakat nem számítunk fel.
 • A teljes dokumentáció CD-én szerkeszthető formátumban is átadunk. Így könnyen lecserélhetőek vagyunk, igaz erre még nem volt példa.

 

Az alábbi cikkek is érdekelhetik:

Referenciák

Építőipar - kivitelezés

Gyártás

Kereskedelem

További partnereink

x SZÉCHENYI 2020